آخرین خبرها
منوی سایت
تقویم
1397
مهر
دوشنبه
23
            
 
در این ازمایش،بطری نوشابه را با نیتروژن مایع پر می کنند،سپس وقتی ورقه کاغذ را به نزدیکی ان میااورند،ورقه اتش میگیرد !!