آخرین خبرها
منوی سایت
تقویم
1398
اردیبهشت
چهارشنبه
4
            
 
در این ازمایش،بطری نوشابه را با نیتروژن مایع پر می کنند،سپس وقتی ورقه کاغذ را به نزدیکی ان میااورند،ورقه اتش میگیرد !!