آخرین خبرها
منوی سایت
تقویم
1398
خرداد
سه شنبه
28
            
 

خلوص گاز اکسیژن در مصارف طبی نباید کمتر از 99% بوده و میزان دی اکسید کربن موجود در آن باید کمتر از 300 ppm باشد و همچنین میزان مونوکسید کربن در اکسیژن طبی باید کمتر از 10 ppm باشد. این گاز در کمکهای اولیه برای بیماریهای اورژانسی مانند خفگی، حملات قلبی و برای درمان بیمارانی که دچار اختلال تنفسی، بیهوشی و گاز گزفتگی و همچنین در اتاقهای اکسیژن پر فشار برای درمان مسمومیت مونوکسید کربن و گاز گرفتگی و سایر اکسیژن درمانی ها بکار میرود.

خلوص موجود گاز اکسیژن در این مجتمع :
99
99/9
99/99
99/999
99/9995

درحال بارگزاری