آخرین خبرها
منوی سایت
تقویم
1398
خرداد
چهارشنبه
1
            
 

مجتمع گازهای طبی و صنعتی اردستان که با بهره گیری از کارکنان شایسته وتجهیزات مجهز به عنوان یکی از ارکان صنعت تولیددر سطح استانوکشور مطرح است ، در جهت آبادانی ،خودکفایی و ارتقاء میهن اسلامی نقش آفرین است.
در این مسیر متعالی آزمایشگاه شرکت به عنوان یکی از بخش های این چرخه پویا ، درراستای دستیابی بــه جایگاه مرجع معتبر آزمایشگاهی در سطح ملی و بین المللی بهبود مداوم عملکرد ، ارتقاء سطح کیفی و کمـی فعالیت ها و خدمـات ، اطمینان از برآورده سازی الزامات و  افزایش رضایتمنـدی و اعتماد تمامی طرفهای ذینفع اقدام به پیاده سازی سیستم مدیریت مبتنی براستاندارد  ISO/IEC 17025:2005   نموده واهداف کلان خودرا بر موارد زیر بنیان نهاده است و خود را در قبال دستیابی به آنها متعهد می داند :
1 - گسترش فعالیتها و ارائه خدمات تست و آزمون به سایر شرکت ها و کارخانجات در حیطه دامنه کاربرد.
2 - بسط و گسترش حیطه فعالیت های آزمایشگاه در زمینه بازرسی و آزمایش .
3 - حفظ صداقت ، بی طرفی و رازداری در نتایج آزمون های مشتریان درون سازمانـی و برون سازمانـی و
عدم تأثیر پذیری تجاری ، مالی و ...
4 - ایجاد و گسترش همیاری های درون سازمانی در جهت بالا بردن کیفیت خدمات .
5 - سرمایه گــذاری و ارتقاء شایستـگی نیروی انسانی و ترویـج درک صحیـح ، از روش های آزمــون و
استانداردهای ملی .
ما بر این باوریم که تحقق اهداف و مقاصد فوق تنها در سایه اتکاء به یزدان پاک و همچنین مشارکت گروهی

همه همکاران در یک محیط صمیمی ، توأم بانظم و ترتیب سازمانی ورعایت اصول قابل دستیابی خواهدبود


کد مدرک : QCM.01.00


                                                                                                     با آرزوی بهروزی  
                                                                                              مدیـر ارشـد آزمایشـگاه

            

 Info @ Ardestangas.com
ardestangas@yahoo.com


 

***برای اطلاعات بیشتر با شماره 09133043767 تماس حاصل فرمایید.***

درحال بارگزاری
درحال بارگزاری