آخرین خبرها
منوی سایت
تقویم
1397
اسفند
پنجشنبه
2
            
 

طراحی و ساخت پالت سیلندر نیتروژن 
به صورت افقی و عمودی
_در ابعاد مختلف_ 
(4،6،12،15،16،20 و...)عددی- سیلندرهای 10،20،40،50،80 لیتریدرحال بارگزاری