• EN
  • |
  • FA

استانداردها

 

اسکوپ های بازرسی و آزمون آزمایشگاه  مجتمع گاز های طبی و صنعتی اردستان:

ISIRI 6792 بازرسی و آزمون دوره ای سیلندر های گاز فولادی بدون درز     

 ISIRI 869   آتش خاموش کن های پودری و دستی       

ISIRI 9424-2 بازرسی و آزمون آتش خاموش کن های چرخ دار و قابل حمل  

ISIRI 18753  بازرسی و آزمون سیلنـدر های گـاز جوشکـاری شـده  از جنس فولاد کربنی   

ISIRI 841-1 بازرسی و آزمون دوره ای سیلندر های فولا دی با ساختما ن جوش شده برای گاز مایع    

ISIRI 12864 بازرسی و آزمون سیلندر های گاز ، آلیاژ آلومینیومی  بدون  درز     

ISIRI 8237  بازرسی و آزمون دوره  ای  سیلندرهای قابل حمل ویژه  استیلن      

استاندارد ها و ایزوهای مجتمع گاز های طبی ، صنعتی و آزمایشگاهی اردستان: 

 HSE-MS,ISO14001:2015,ISO9001:2015

دارنده گواهی تایید صلاحیت از سازمان ملی تایید صلاحیت ایران

دارنده گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار از سازمان ملی تایید صلاحیت ایران

دارنده پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری از سازمان ملی استاندارد ایران

استانداردها