• EN
  • |
  • FA

صنایع / Welding

 Welding

Welding

Oxy-Acetylene welding

جوشکاری اکسی استیلن Oxy-Acetylene welding

جوشکاری استیلن نوعی جوشکاری قدیمی بوده که همچنان در صنعت جوشکاری به دلیل خصوصیات منجصر به فرد کاربرد دارد .

جوشکاری اکسی گاز ار احتراق کامل گاز استیلن یکی از پر حرارت ترین شعله ها ایجاد می شود که حرارت آن به 3200 درجه سانتی گراد می رسد که به وسیله ی آن میتوان اکثر فلزات را به درجه حرارت موردنیاز در جوشکاری رساند .

به منظور ایجاد اتصال بین دو یا چند قطعه نیاز به آماده سازی و تمهیدات خاص احساس می شود. برای اثبات این موضوع دو قطعه را در نظر بگیرید که بدون اعمال فشار کنار هم قرار گرفته اند. این دو قطعه در این حالت به هم متصل نمی شوند. دلیل این موضوع آن است که یک سری موانع سر راه اتصال دهی وجود دارند که باید به یک نحوی حذف شوند. این موانع عبارت هستند از:

.لایه هوا         . لایه اکسید سطحی         . زبری سطح

در روش جوشکاری اکسی استیلن، از شعله به عنوان منبع حرارتی استفاده می شود. گاهی در صنعت به این روش جوشکاری، جوش گاز نیز گفته می شود که یک اصطلاح کاملا غلط است. در واقع برای ایجاد شعله نیاز به گاز سوختنی داریم و به همین دلیل به این روش، جوشکاری گاز گفته می شود . این در حالی است که در بسیاری از فرآیند های جوشکاری که کاملا هم با هم متفاوت هستند از گاز استفاده می شود و بنابراین جوشکاری گاز نمی تواند نامی منحصر به فرد برای یک روش جوشکاری خاص باشد . گاز های سوختنی مورد استفاده در جوشکاری با گاز شامل هیدورژن و استیلن است که به ترتیب با نام های اکسی هیدروژن و اکسی استیلن شناخته می شود.

گاز استیلن (C2H2) یک ترکیب شیمیایی می باشد که از دو اتم کربن و دو اتم هیدروژن ساخته شده و از ترکیب آب بر کاربید کلسیم تولید می شود .استیلن یک گاز هیدروکربنی می باشد که درصد وزنی کربن آن بیشتر از گاز های هیدروکربنی دیگر است .این گاز بدون رنگ و سبکتر از هوا بوده و دارای بوی نامطبوعی می باشد . بد بو بودن آن به دلیل وجود ناخالصی های درون گاز است .

ماده اولیه تولید گاز استیلن، کاربید کلسیم یا سنگ کاربید می باشد که از تماس کاربید کلسیم با آب ، گاز استیلن متصاعد می گردد و از هریک کیلوگرم کاربید کلسیم 400 کیلو کالری گرما تولید می شود .

برای ایمنی فشار گاز استیلن در خروجی رگلاتور ها و لوله های انتقـال از 15 psi بالاتر نرود.