• EN
  • |
  • FA

پالت / پالت گاز میکس تنفسی(Heliux)

پالت گاز میکس تنفسی(Heliux)

پالت گاز میکس تنفسی(Heliux)

گاز میکس غواصی

گاز میکس هلیوکس یا گاز کالیبراسیون هلیوکس یا میکس تنفسی که در غواصی های عمیق و بیماران تنفسی کاربرد دارد .این مخلوط گازی از ترکیب گاز هلیوم و اکسیژن تشکیل شده که با نام تجاری هلیوکس در بازار عرضه می گردد .

گاز هلیوم به دلیل چگالی کم نسبت به گاز های دیگر و همچنین اکسیژن باعث سهولت در اکسیژن رسانی و تنفس در اعماق بالا ویا بیمارانی که مشکل تنفسی دارند مورد استفاده قرار می گیرد .

تیم حرفه ای وتخصصی گاز اردستان با تکیه بر دانش فنی و مهندسی خود در زمینه گاز های طبی،صنعتی،آزمایشگاهی و کالیبراسیون قادر به تولید گاز میکس هلیوکس یا گاز میکس تنفسی با استفاده از روش های گراویمتری (وزنی) 

با استفاده از گاز های گرید بالا از جمله هلیوم وارداتی گرید 5.2 و اکسیژن طبی می باشد .

طراحی و ساخت پالت هلیوکس

شرکت گاز اردستان قادر به طراحی و ساخت پالت هلیوکس ،باندل هلیوکس ،رک هلیوکس در سیلندر های 40و50 لیتری با فشار کاری 120 تا 150 بار می باشد.

پالت گاز هلیوکس در ابعاد زیر ارائه می گردد :

پالت هلیوکس 4 تایی 40 لیتری

پالت هلیوکس 4 تایی 50 لیتری

پالت هلیوکس 9 تایی 40 لیتری

پالت هلیکس 9 تایی 50 لیتری

پالت هلیکس 12 تایی 40 لیتری

پالت هلیوکس 12 تایی 50 لیتری

پالت هلیوکس 16 تایی 40 لیتری

پالت هلیوکس 16 تایی 50 لیتری

مخلوط گازی هلیوکس تشکیل شده از گاز هلیوم و گاز اکسیژن در سیلندر های 40 و 50 لیتری با رنگ قوه ای (هلیوم)وطوسی(اکسیژن) باتوجه به استاندارد BOC  رنگ آمیزی وارائه می گردد .گاز کالیبراسیون هلیوکس بهدلیل وجود ترکیبات بی اثر از شیر راست گرد DIN6 یا BS3 استفاده می شود .

گاز میکس هلیوکس ، ترکیب گازی هلیوکس، مخلوط گازی ،گاز میکس غواصی،گاز میکس تنفسی هلیوکس ، گراویمتری، هلیوکس، پالت هلیوکس، سیلندر هلیوکس