سیلندر اطفاحریق بالن بغل

سیلندر اطفاحریق بالن بغل

خاموش کننده های پودر و گاز بالن بغل 50 کیلوگرمی

این نوع خاموش کننده ها از نوع خاموش کننده های پودروگاز هستندکه به دو دسته تقسیم می شوند .

دسته اول:کارتریج داخل سیلندر

در این دسته سیلندر حاوی گاز CO2 یک سیلندر کوچک است که در داخل کپسول قرار می گیرد و عامل فشار در این نوع خاموش کننده ها می باشد .در مواقع استفاده از کپسول با فشار اهرم راه خروج گاز از داخل کارتریج باز و گاز و محتویات درون سیلندر را تحت فشار قرار داده و مواد را به بیرون می راند .

دسته دوم :کارتریج بیرون سیلندر آتشنشانی

دراین دسته از سیلندرهای آتش نشانی سیلندر گاز CO2 خارج از استوانه قرار دارد و لوله ی خروجی گاز کارتریج به بدنه سیلندر خاموش کننده متصل  می باشد که عملکرد آن هم ضربه ای هم فلکه ای و هم اهرمی میباشد .در خاموش کننده های پودری کارتریج دار چنانچه به هر صورت گاز وارد سیلندر شد و مقدار کمی از پودر آن مصرف شد نمی توان برای مصارف بعدی به آن اطمینان کرد بنابراین باید گاز داخل سیلندر را تخلیه و سپس درپوش را بازکرده و کارتریج را تعویض کنید .

برای اطلاعات بیشتر با شماره های درج شده تماس حاصل فرمایید :

09134490206

03133863330