سیلندراطفاحریق آب وفوم

سیلندراطفاحریق آب وفوم

سیلندر های آتش نشانی و اطفاحریق آب و فوم

خاموش کننده های حاوی کف در دو مدل کف شیمیایی و کف مکانیکی ساخته و تولید می شود .در نوع کف شیمیایی ترکیب سولفات آلومینیوم غلظت 13% و بیکربنات سدیم با غلظت 8% و ماده تثبیت کننده کف به مقدار 75% حجم سیلندر پر می شود .طول پرتاب کف در خاموش کننده های دستی 7 متر و زمان تخلیه آن 60 تا 120 ثانیه می باشد .
خاموش کننده های حاوی کف در ظرفیت 6 و10 لیتری به صورت دستی و در ظرفیت 25 و 50 لیتری به صورت چرخدار تولید میگردند .حداکثر طول پرتاب خاموش کننده های چرخدار حاوی کف 2 تا 15 متر و زمان تخلیه 3 دقیقه می باشد .

برای اطلاعات بیشتر با شماره های درج شده تماس حاصل فرمایید :

09134490206
03133863330