CO2 سیلندراطفاحریق

CO2 سیلندراطفاحریق

کپسول های آتش نشانی دی اکسید کربن

سیلندر های آتش نشانی دی اکسید کربن درظرفیت های 2 تا 6 کیلوگرم و کپسول های چرخدار 10 تا 30 کیلو گرم تولید و ارائه می شود .گاز دی اکسید کربن موجود درون سیلندر به صورت مایع و تحت فشار می باشد .زمان تخلیه مواد درون سیلندر های آتش نشانی دی اکسید کربن 8 الی 30 ثانیه و طول پرتاب 1 تا 2.5 متر می باشد .

برای اطلاعات بیشتر با شماره های درج شده تماس حاصل فرمایید :

09134490206

03133863330