سیلندر اطفا حریق پودر و گاز

سیلندر اطفا حریق پودر و گاز

خاموش کننده های پودری یا سیلندر های اطفا حریق پودری با توجه به نوع فشار به دو شکل مختلف ساخته می شوند:

1.خاموش کننده های پودر و گاز تحت فشار

2.خاموش کننده های پودر و گاز سیلندر بغل

در خاموش کننده های پودر و گاز تحت فشار از نیتروژن و در بالن بغل از دی اکسید کربن استفاده می شود.خاموش کننده های پودری یا سیلندر های آتش نشانی پودری در ظرفیت های 1 تا 12 کیلوگرمی ساخته و ارائه می شود .زمان تخلیه خاموش کننده های دستی بین 8 تا 25 ثانیه و طول پرتاب مواد داخل کپسول های آتش نشانی 1.5 تا 6 متر باشد .

برای اطلاعات بیشتر با شماره های درج شده تماس حاصل فرمایید :

09134490206

03133863330