سیلندر اطفا حریق آب و گاز

سیلندر اطفا حریق آب و گاز

کپسول های آتش نشانی آب و گاز 

خاموش کننده های آب تحت فشار دستی و چرخ دار در ظرفیت های 10،6و50 لیتری موجود می باشد .خاموش کننده آب و گاز یا کپسول آتش نشانی آب و گاز جهت اطفا حریق مواد جامد قابل اشتعال با درجه خطر معمولی استفاده می شود .گاز ازت برای خاموش کننده های آب و گاز 14بار تحت فشار قرار می گیرد .وجود یک درجه مانومتر بر روی شیر سیلندر ضروری است .بر اساس استاندارد انجمن ملی حفاظت در برابر  حریق حداقل زمان تخلیه آب داخل خاموش کننده یا کپسول آتش نشانی بین 10 تا 60 ثانیه است و میزان پرتاب آب داخل سیلندر آتش نشانی یا کپسول آتش نشانی آب و گاز بین 2 تا 9 یا 2 تا 12 متر می باشد .جنس بدنه کپسول آتش نشانی آب و گاز از جنس  فولاد ضد زنگ (استیل)است .خاموش کننده های آب وگاز تحت فشار نباید در محیطی کمتر از 4 درجه سانتی گراد نصب شود درغیر این صورت از ضد یخ استفاده می گردد .

کپسول آتش نشانی ،کپسول آب و گاز ،سیلندر آتش نشانی آب و گاز ،سیلندر اطفا حریق آب و گاز ، کپسول اطفا حریق آب و گاز

برای اطلاعات بیشتر با شماره های درج شده تماس حاصل فرمایید :

09134490206
03133863330